แอมเปย์ เติมเงินออนไลน์ เติมเงินมือถือ เติมเงินออนไลน์ด้วยมือถือ ตัวแทนเติมเงินมือถือ เติมเกมส์ออนไลน์


โปรโมชั่นพิเศษ

สมาชิกแอคทีพล่าสุด

 

สมาชิกสมัครใหม่ล่าสุด

arain.../กรุงเทพมหา...     094020XXXX     22/12/14 09:33
/     XXXX     17/12/14 16:23
ณรงคฤ.../ขอนแก่น     096224XXXX     16/12/14 20:46
/     XXXX     14/12/14 12:52
/     XXXX     14/12/14 06:16
/     XXXX     13/12/14 17:32
/     XXXX     13/12/14 17:22
/     XXXX     09/12/14 13:55


เข้าสู่ระบบ

ชื่อใช้งานรหัสผ่าน
สายด่วน
AIS 081-2657266
DTAC089-4272916
TRUE 084-1160364
TOT 045-441453

*ผู้ใช้ออนไลน์ 1 คนสมัครสมาชิก


คำแนะนำเลือกรหัสผ่าน

 1. ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
 2. รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวอักษร a ถึง z (พิมพ์เล็ก) หรือ A ถึง Z (พิมพ์ใหญ่) หรือ ~!@#$%^&*()_+[]
 3. ต้องมีตัวเลข 0-9 อย่างน้อยหนึ่งตัว
 4. ต้องไม่ใช่ข้อมูลที่คุณกรอกในช่องอื่นที่ไม่ใช่ช่องรหัสผ่าน เช่นชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลทั่วไปตัวอย่าง 3451300152100

ตัวอย่าง 10500

ตัวอย่าง http://ampay.in.th

ตัวอย่าง 025262516 หรือ 043233456

ตัวอย่าง 0811234567

ตัวอย่าง 025262516 หรือ 043233456

ข้อมูลบัญชีธนาคาร (สามารถเพิ่มข้อมูลในภายหลังได้)เงื่อนใขการใช้งาน***เรียนสมาชิกทุกท่าน หากทางทีมงานตรวจสอบข้อมูลที่ทางสมาชิกใช้สมัครบริการเว็บแอมเปย์แล้ว ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นข้อมูลเท็จ หรืออื่นๆ ที่เป็นลักษณะของข้อมูลที่ไ่ม่ถูกต้อง ทางทีมงานจะลบรายชื่อของสมาชิกท่านนั้นออกทันทีนะคะ กรุณากรอกข้อมูลตามจริงให้ถูกต้องด้วยค่ะ • เงื่อนไขและกติกาในการใช้งานเว็บไซต์แอมเปย์ www.ampay.in.th

 • 1. สมาชิกขอสมัครเป็นสมาชิกให้บริการรับฝากชำระสินค้า / ค่าบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ตามที่ทางเว็บแอมเปย์ ได้เปิดให้บริการ โดยสมาชิกต้องโอนเงินเพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้าผ่านบัญชีธนาคารที่ทางเว็บกำหนดในหน้าคำถามที่พบบ่อย http://www.ampay.in.th/ampay-faq/ และการสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกส่งเอกสารยืนยันการสมัครสมาชิกคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือ สำเนาถูกต้อง เซนต์ชื่อกำกับ และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ ampaythai@gmail.com และได้ผ่านการตรวจสอบยืนยันการส่งเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่แล้ว

  2. การสมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อความสะดวกเวลาที่แอมเปย์ติดต่อสมาชิก ให้กรอกข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบันเพื่อทางแอมเปย์จะได้ส่งเอกสาร หรือเบอร์สำหรับรับ Pin ทาง SMS ได้ถูกต้อง 3. สมาชิกต้องเก็บรักษา รหัสผ่าน(Password) และ รหัสปลดล๊อค(PIN) ไว้เป็นความลับ หากมีการทำรายการจาก Password และ PIN ของสมาชิก ทางเว็บแอมเปย์ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากสมาชิกเอง แอมเปย์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไดๆ เว้นแต่เป็นว่าหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดของแอมเปย์เอง

  4. ทางเว็บแอมเปย์มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน / เงื่อนไขและกติกาต่าง ๆตามที่ตกลงกันไว้กับสมาชิกได้ โดยอาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

  5. สมาชิกต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของการทำรายการด้วยตนเองที่หน้าเว็บแอมเปย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเอง

  6. สมาชิกต้องกระทำการโดยสุจริตในการเป็นสมาชิกเว็บแอมเปย์ หากปรากฏว่าสมาชิกมีเจตนาโดยทุจริตในการใช้บริการเว็บแอมเปย์ เพื่อมุ่งถึงประโยชน์โดยทางมิชอบให้แก่ตนเอง ทางเว็บมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกทันที และ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกได้ตามความเหมาะสม และ แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

  7. ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ถือว่าสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกับเว็บแอมเปย์ทันที

  - สมาชิกบอกเลิกหรือถูกเว็บแอมเปย์ยกเลิกสถานการณ์เป็นสมาชิกแอมเปย์
  - สมาชิกจงใจทุจริตหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขอย่างร้ายแรงในการใช้บริการเว็บแอมเปย์ ซึ่งเป็นเหตุให้ทางเว็บแอมเปย์ได้รับความเสียหาย

  8. ในการสมัครสมาชิกแรกเข้าทางเว็บแอมเปย์จะเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิก 350 บาท ค่าติดตั้งเบอร์รับ PIN ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบใช้งานเว็บไซด์แอมเปย์ และค่าซิมการ์ดที่สามารถส่ง SMS ทำรายการเติมเงินได้เป็นเบอร์ที่ 2 (นับรวมกับเบอร์ที่สมาชิกกรอกในหน้าสมัครสมาชิกใหม่) รวมค่าจัดส่งสินค้าแล้ว 100 บาท บุคคลในสายงานที่อยู่ในระดับสูงกว่าจะไม่เรียกเก็บค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมในการสมัครจากสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น

  9. ข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นๆ ใดที่บุคคลในสายงานในระดับสูงกว่าได้ตกลงไว้กับสมาชิกนอกเหนือจากทางเว็บแอมเปย์ประกาศผ่านหน้าเว็บไซด์ และข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ ทางเว็บแอมเปย์ไม่มีส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  10. สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่งที่ทางเว็บแอมเปย์กำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบไม่ว่าทางหน้าเว็บแอมเปย์ และในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ หรือที่ทางเว็บแอมเปย์จะประกาศกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ทางเว็บจะแจ้งให้ทางสมาชิกทราบ  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเว็บแอมเปย์โดยตลอดแล้วและตกลงสมัครเป็นสมาชิกเว็บแอมเปย์และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดดังกล่าวทุกประการ พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหน้าสมัครสมาชิกใหม่ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ